GRUPY PARAFIALNE

Wspólnota modlitewna "BARKA"

Wspólnota Modlitwy „Barka”, to grupa ludzi, którzy zobowiązali się do modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tej intencji codziennie modlą się rozważając tajemnice różańcowe,a w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykają się na Mszy św., adoracji oraz spotkaniu formacyjnym. 

Bracia Zewnętrzni

Bracia Zewnętrzni Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa duchowo są związani z powstałą w XIX wieku wspólnotą zakonną. Jego świeccy członkowie dążą do uświęcenia przez życie Tajemnicą Paschalną i starają się być ewangelicznym zaczynem, przemieniającym świat.
Bracia wspierają potrzebujących radą i konkretną pomocą. W miejscu pracy zwalczają nieuczciwość, brak szacunku do człowieka, są apostołami trzeźwości. W pracy apostolskiej szerzą szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

Schola dziecięca

Schola to dzieci i młodzież, która naśladuje chóry anielskie. Pragną swoim talentem i śpiewem ubogacać liturgię.

Żywy Różaniec

Jedną z najstarszych grup naszej parafii jest Koło Żywego Różańca. Ta wspólnota to wielki dar dla parafii, gdyż jest to grupa ludzi, która codziennie modli się i wyprasza potrzebne łaski dla parafii, dla naszych rodzin, dla Kościoła i świata. Wspólnota działająca przy naszym kościele, spotyka się w pierwszą sobotę miesiąca na modlitwie Różańcowej i Mszy św. oraz raz w miesiącu w małych grupach.

Żywy Różaniec Dzieci

Wspólnota składa się z jednej róży mieszanej dziewczynek i chłopców, którzy w dążeniu do świętości starają się naśladować Maryję – Matkę Jezusa. Intencje do modlitwy są bardzo szerokie i wyrażają naszą troskę o Kościół, wiarę w rodzinach, o potrzebujących. Specjalną opieką modlitewną obejmujemy naszych kapłanów. Jeśli lubisz modlić się na różańcu i chcesz w ten sposób pomagać Matce Bożej, dołącz do nas. Pan Jezus powiedział w Ewangelii: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”.

Służba liturgiczna

Służba Liturgiczna Ołtarza – czyli ministranci i ministrantki, to grupa, dzieci i młodzieży, która poprzez swoją służbę przy ołtarzu służy Panu Bogu i ludowi wiernemu. Zbiórki odbywają się według ustalonego wcześniej porządku.

Koło misyjne

Koło Misyjne działa w naszej Parafii od 2007 r., aktualnie liczy około 15 aktywnych członków (uczniów klas III-VI SP Krokowa) biorących regularny udział w akcjach i spotkaniach. Działalność Koła wynika z  misyjnej natury Kościoła. Każdy wierzący jest odpowiedzialny za misję głoszenia Chrystusa. 
W sposób szczególny czynią to misjonarze i misjonarki. Odpowiedzialność za ich posługę spada na wszystkich, nawet na tych, którzy nigdy na misjach nie będą z różnych powodów. Poprzez pomoc materialną i duchową Kościół łączy się z tymi, którzy idąc za głosem swego powołania udali się na misje. Budzenie zainteresowania misjami i to od najmłodszych lat wynika z potrzeby więzi z tymi, którzy to dzieło kontynuują.

Miłośnicy Pisma Świętego

Miłośnicy Pisma Świętego podczas spotkań podejmują rozmowy o Biblii, stawiają pytania i szukają na nie odpowiedzi. Pismo Święte zawsze jest szczególnym zaproszeniem do spotkania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, który z Miłością zwraca się ku człowiekowi… tak więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć obecności Boga.

Marianki

To wspólnota dziewcząt, która podejmuje posługę liturgiczną podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00. Uczestniczy w spotkaniach Różańcowych w drugą Niedzielę miesiąca po Mszy św. W organizację spotkań włączają się rodzice.Dziewczęta z tej wspólnoty noszą medaliki Matki Bożej Niepokalanej. Pragną nieustannie wzrastać w posłuszeństwie Jezusowi, Maryi, Rodzicom i Kościołowi, a w nim Pasterzom. Swoje życie opierają na Ewangelii, codziennej modlitwie, gorliwym życiu sakramentalnym i służbie bliźnim. Odkrywają piękno Bożej miłości i radości chrześcijańskiej we wspólnocie. Poznają Pana Boga także przez piękno przyrody.Pamiętają o modlitwie za duszpasterzy.

Młodzież Zmartwychwtańcza

Młodzież Zmartwychwstańcza tworzy wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy mogą doświadczać nadziei, radości i pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego. To w niej uczy się żyć dynamiką Paschalną umierać dla grzechu i powstawać do życia w łasce Bożej oraz przeżywać radość we wspólnocie z Chrystusem Zmartwychwstałym oraz braćmi i siostrami. Otwarci na wyzwania, jakie stawia imwspółczesny świat i konkretny człowiek,pragną być apostołami miłości i miłosierdzia wobec bliźnich, towarzysząc im w ich codzienności, ukazując prawdziwy sens i cel życia ludzkiego, zapraszając do naszej wspólnoty, by tutaj odkrywali piękno i bogactwo Kościoła, który przygarnia wszystkie swoje dzieci z miłości i stawia konkretne zadania.Wspólnie przeżywają Mszę św. wieczorną i spotkanie w 1 i 3 wtorek miesiąca oraz różnego rodzaju spotkania integracyjne.


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Wsparcie Kościoła

Możesz wesprzeć nasz Kościół i Wspólnotę poprzez: modlitwę o pomyślne prace budowlane, wsparcie finansowe do puszek,
darowizny na rzecz remontu kościoła, tzw. darowizna na cele kultu religijnego.

Ofiary można przekazać na konto:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Wejherowska 1

84-110 Krokowa

Numer konta bankowego:

92 8349 0002 0009 7749 2000 0010 

Bóg zapłać…

ks. Sebastian Habowski CR