Ogłoszenia

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

17. 09. 2023 r.   

Dziś dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu. Dzień Golgoty Wschodu – 84 rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Światowy Dzień Sybiraka.

Spotkanie Wspólnoty Miłośników Pisma Świętego odbędzie się we wtorek, 19 września po wieczornej Mszy św. na plebani.

Wszystkich Liderów wspólnot parafialnych i Sołtysów zapraszamy na zebranie Rady Parafialnej w środę, 20 września po wieczornej Mszy św. na plebani. 

W piątek, 21 września w Krakowie rozpoczyna się Zmartwychwstańcze Spotkanie Młodych. Pamiętajmy o modlitwie w intencji młodzieży.

W kancelarii parafialnej znajduje się nowa Księga Intencji na 2024 rok.

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu:

  • w poniedziałek, 18 września – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski, imieniny naszego o. Stanisława Lasoty.
  • w środę – 20 września – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.
  • w czwartek – 21 września – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
  • w sobotę –23 września – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny.

Serdeczne podziękowania dla osób, które dbają o porządek i dekoracje w naszym kościele.

W przedsionku kościoła dostępna jest prasa katolicka, Gość Niedzielny, Biuletyn Parafialny i Dobre Nowiny.

Miłosierdziu Bożemu polećmy zmarłych parafian: Ryszarda Ryś i Andrzeja Minga. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

                                                                                                                                                                                                           ks. prob. Sebastian Habowski CR

***

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA LVII ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

Mówić z sercem. „Prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15)

Drodzy Bracia i Siostry!

Po tym, jak w poprzednich latach rozważaliśmy czasowniki: „pójść i zobaczyć” oraz „słuchać”, jako warunki dobrej komunikacji, w tym Orędziu na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu chciałbym skupić się na „mówieniu z sercem”. To serce pobudziło nas do pójścia, zobaczenia i słuchania, i to serce skłania nas do otwartej i przyjaznej komunikacji. Po wprawieniu się w słuchaniu, które wymaga czekania i cierpliwości, a także rezygnacji z narzucania z góry naszego punktu widzenia, możemy wejść w dynamikę dialogu i dzielenia się, która cechuje właśnie serdeczne komunikowanie się. Kiedy wysłuchamy drugiego z czystym sercem, będziemy też mogli mówić,
podążając za prawdą w miłości (por. Ef 4, 15). Nie powinniśmy obawiać się głoszenia prawdy, nawet jeśli jest czasem niewygodna, ale czynienia tego bez miłości, bez serca. Ponieważ „program chrześcijański – jak napisał Benedykt XVI – to «serce, które widzi»” [1]. Serce, które swoim biciem wyjawia prawdę o naszym istnieniu, i z tego powodu należy go słuchać. Prowadzi to słuchającego do dostrojenia się do tej samej długości fali, tak iż jest w stanie poczuć we własnym sercu również bicie serca drugiego człowieka. Wtedy może dokonać się cud spotkania, który sprawia, że patrzymy na siebie ze współczuciem, przyjmując z szacunkiem wzajemne słabości, a nie osądzając na podstawie pogłosek i siejąc niezgodę oraz podziały.

Jezus przestrzega nas, że każde drzewo poznaje się po jego owocach (por. Łk 6, 44): „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta” (w. 45). Dlatego, aby móc komunikować się prawdziwie w miłości, należy oczyścić swoje serce. Jedynie słuchając i mówiąc z czystym sercem, możemy zobaczyć więcej niż tylko to, co widać na zewnątrz i przezwyciężyć nieokreślony hałas, który także w sferze informacji utrudnia nam rozeznawanie w złożoności świata, w którym żyjemy. Wezwanie do mówienia z sercem stanowi radykalny wymóg w naszych czasach, tak bardzo skłonnych do obojętności i oburzenia, czasem nawet na podstawie dezinformacji, która fałszuje prawdę i nią manipuluje.

Serdeczne komunikowanie

Serdeczne komunikowanie oznacza, że ten, kto nas czyta lub słucha, potrafi dostrzec nasze uczestnictwo w radościach i lękach, w nadziejach oraz cierpieniach kobiet i mężczyzn naszych czasów. Kto mówi w ten sposób, miłuje drugiego człowieka, ponieważ zależy mu na nim i chroni jego wolność, nie naruszając jej. Styl ten możemy dostrzec u tajemniczego Wędrowca, który rozmawia z uczniami na drodze do Emaus, po tragedii, która wydarzyła się na Golgocie. Zmartwychwstały Jezus przemawia do nich z sercem, z szacunkiem towarzysząc na drodze ich cierpienia, proponując, a nie narzucając się, z miłością otwierając ich umysły na zrozumienie najgłębszego sensu tego, co się stało. Rzeczywiście, mogą oni z radością wołać, że serca płonęły w ich piersiach, gdy On rozmawiał z nimi w drodze i wyjaśniał im Pisma (por. Łk 24, 32).

W okresie historii naznaczonym polaryzacjami i przeciwieństwami – od których, niestety, nie jest wolna nawet wspólnota kościelna – angażowanie się w komunikację „z otwartym sercem i otwartymi ramionami” nie dotyczy tylko specjalistów zajmujących się przekazywaniem informacji, ale jest obowiązkiem wszystkich. Wszyscy jesteśmy wezwani do poszukiwania oraz mówienia prawdy i do czynienia tego z miłością. Zwłaszcza my, chrześcijanie, jesteśmy nieustannie napominani, by powściągać swój język od złego (por. Ps 34, 14), ponieważ – jak uczy Pismo Święte – językiem możemy wielbić Pana i przeklinać ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże (por. Jk 3, 9). Z naszych ust nie powinna wychodzić mowa szkodliwa, „lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym” (Ef 4, 29).

Czasami łagodna mowa robi wyłom nawet w najbardziej zatwardziałych sercach. Ślady tego znajdujemy także w literaturze. Myślę o tej pamiętnej stronie z rozdziału XXI Narzeczonych, kiedy Łucja mówi z sercem do Bezimiennego, aż w końcu, rozbrojony i nękany dobroczynnym kryzysem wewnętrznym, poddaje się on łagodnej sile miłości. Doświadczamy tego we współistnieniu społecznym, gdzie życzliwość nie jest tylko kwestią „etykiety”, ale prawdziwym antidotum na okrucieństwo, które niestety potrafi zatruwać serca i niszczyć relacje. Potrzebujemy tego w środkach masowego przekazu, aby komunikacja nie podsycała rozgoryczenia, które irytuje, rodzi gniew i prowadzi do scysji, lecz pomagała ludziom w spokojnej refleksji, w rozszyfrowaniu, krytycznie i zawsze z szacunkiem, rzeczywistości, w której żyją.

Komunikacja z serca do serca: „Wystarczy dobrze kochać, aby dobrze mówić”

Jednym z najbardziej świetlanych i po dziś dzień fascynujących przykładów „mówienia z sercem” jest św. Franciszek Salezy, doktor Kościoła, któremu niedawno poświęciłem list apostolski Totum amoris est, w czterechsetną rocznicę jego śmierci. Przy okazji tej ważnej rocznicy chciałbym przypomnieć inną, która przypada w tym, 2023 roku – stulecie ogłoszenia go patronem dziennikarzy katolickich przez Piusa XI w encyklice Rerum omnium perturbationem. Franciszek Salezy, błyskotliwy intelektualista, płodny pisarz, teolog o wielkiej głębi, był biskupem Genewy na początku XVII wieku, w trudnych latach, naznaczonych burzliwymi sporami z kalwinistami. Jego łagodna postawa, człowieczeństwo, gotowość do cierpliwego dialogu ze wszystkimi, a zwłaszcza z tymi, którzy mu się sprzeciwiali, uczyniły go niezwykłym świadkiem miłosiernej miłości Boga. Można o nim powiedzieć, że „miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy – miłe słowa” (Syr 6, 5). Co więcej, jedno z jego najsłynniejszych stwierdzeń, „serce mówi do serca”, inspirowało pokolenia wiernych, w tym św. Jana Henryka Newmana, który wybrał je na swoje motto: Cor ad cor loquitur. Jednym z jego przekonań było, że „wystarczy dobrze kochać, aby dobrze mówić”. Pokazuje to, że według niego komunikacja nigdy nie powinna sprowadzać się do sztuczności, do –
powiedzielibyśmy dziś – strategii marketingowej, ale winna być odzwierciedleniem duszy, widzialną powierzchnią niewidzialnej dla oczu istoty miłości. Dla św. Franciszka Salezego to właśnie „w sercu i poprzez serce dokonuje się ten subtelny i intensywny proces zjednoczenia, dzięki któremu człowiek rozpoznaje Boga”[ [2]. „Kochając dobrze”, św. Franciszek potrafił porozumieć się z głuchoniemym Marcinem, stając się jego przyjacielem; dlatego jest wspominany również jako patron osób z zaburzeniami komunikacji. 

Wychodząc właśnie od tego „kryterium miłości”, święty biskup Genewy przypomina nam, poprzez swoje pisma i świadectwo życia, że „jesteśmy tym, co przekazujemy”. Dziś, w czasach, kiedy, jak tego doświadczamy w szczególności w social network, komunikacja jest często instrumentalizowana, aby świat widział nas takich, jacy chcielibyśmy być, a nie takich, jacy jesteśmy, ta lekcja jest przeciwna tendencjom. Św. Franciszek Salezy rozpowszechniał liczne kopie swoich pism we wspólnocie genewskiej. Ta „dziennikarska” intuicja przyniosła mu sławę, która szybko wykroczyła poza obręb jego diecezji i trwa nadal po nasze dni. Jego pisma - zauważył św. Paweł VI - powodują, że jest to lektura „w najwyższym stopniu przyjemna, pouczająca i inspirująca”[3]. Jeśli patrzymy dziś na panoramę komunikacji, czyż nie są to właśnie cechy, jakie powinny posiadać artykuł, reportaż, serwis radiowo-telewizyjny czy post na portalach społecznościowych? Oby osoby pracujące w dziedzinie przekazu inspirowały się tym świętym czułości, poszukując prawdy i opowiadając ją odważnie i z wolnością, a odrzucając pokusę używania wyrażeń uderzających i agresywnych.

Mówienie z sercem na procesie synodalnym

Jak już miałem sposobność zaznaczyć, „również w Kościele istnieje wielka potrzeba słuchania i wysłuchiwania siebie nawzajem. Jest to najcenniejszy i najbardziej odradzający dar, jaki możemy sobie nawzajem ofiarować” [4]. Z wolnego od uprzedzeń, uważnego i chętnego słuchania rodzi się mowa zgodna ze stylem Bożym, karmiona bliskością, współczuciem i czułością. W Kościele pilnie potrzebna jest komunikacja, która rozpalałaby serca, która byłaby balsamem dla ran i oświetlała drogę braci i sióstr. Marzy mi się komunikacja kościelna, która potrafi się poddać prowadzeniu przez Ducha Świętego, uprzejma i zarazem profetyczna, która potrafi znajdować nowe formy i
sposoby dla wspaniałego przekazu, który ma nieść w trzecie tysiąclecie. Komunikacja, która w centrum stawiałaby relację z Bogiem i z bliźnim, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, i która umiałaby raczej rozpalać płomień wiary, niż chronić popioły autoreferencyjnej tożsamości. Komunikacja, której podstawą byłyby pokora w słuchaniu i parezja w mówieniu, która nigdy nie oddzielałaby prawdy od miłości.

Rozbrajanie nastrojów przez propagowanie mowy pokoju

„Język łagodny kruszy kości” - mówi Księga Przysłów (25, 15). Mówienie z sercem jest dziś szczególnie potrzebne, aby promować kulturę pokoju tam, gdzie panuje wojna; żeby otwierać drogi, które umożliwiałyby dialog i pojednanie tam, gdzie srożą się nienawiść i wrogość. W dramatycznym kontekście globalnego konfliktu, który przeżywamy, pilnie trzeba wzmacniać komunikację pozbawioną wrogości. Konieczne jest przezwyciężenie „zwyczaju szybkiej dyskwalifikacji przeciwnika, poprzez przypisywanie mu upokarzających epitetów, zamiast podejmowania otwartego i pełnego szacunku dialogu” [5]. Potrzeba przekazicieli gotowych do dialogu, zaangażowanych w działanie na rzecz integralnego rozbrojenia i pracujących nad rozładowywaniem psychozy wojennej, która gnieździ się w naszych sercach, jak proroczo napominał św. Jan XXIII w encyklice Pacem in terris: „Prawdziwy pokój można budować tylko na wzajemnym zaufaniu” (por. n. 113). Zaufaniu, które wymaga głosicieli nie ukrywających się, ale śmiałych i kreatywnych, gotowych podejmować ryzyko, aby znaleźć wspólny teren, na którym można się spotkać. Jak przed 60 laty, także teraz żyjemy w mrocznej godzinie, kiedy ludzkość obawia się eskalacji wojennej, którą trzeba jak najszybciej powstrzymać, również na poziomie komunikacji. Budzi przerażenie, gdy słucha się, z jaką łatwością wypowiadane są słowa, nawołujące do niszczenia ludności i terytoriów. Słowa, które niestety często przeradzają się w działania wojenne o okrutnej przemocy. Dlatego właśnie należy odrzucić wszelką retorykę podżegającą do wojny, jak również wszelkiego rodzaju propagandę, która manipuluje prawdą, zniekształcając ją w celach ideologicznych. Należy natomiast promować na wszystkich szczeblach komunikację, która pomoże stworzyć warunki do zażegnywania sporów między narodami.

Jako chrześcijanie wiemy, że to właśnie dzięki nawróceniu serca decyduje się los pokoju, bowiem wirus wojny pochodzi z wnętrza ludzkiego serca [6]. Z serca wypływają właściwe słowa, aby rozproszyć cienie świata zamkniętego i podzielonego i budować cywilizację lepszą niż ta, którą otrzymaliśmy. Tego wysiłku oczekuje się od każdego z nas, jednak w szczególności odwołuje się do poczucia odpowiedzialności osób pracujących w dziedzinie komunikacji, aby wykonywali swój zawód jako misję.

Oby Pan Jezus, czyste Słowo, płynące z serca Ojca, pomógł nam uczynić naszą komunikację wolną, czystą i serdeczną.
Oby Pan Jezus, Słowo, które stało się ciałem, pomógł nam wsłuchiwać się w bicie serc, abyśmy odkryli, że jesteśmy braćmi i siostrami, i rozładowali dzielącą nas wrogość.
Oby Pan Jezus, Słowo prawdy i miłości, pomógł nam mówić prawdę w miłości, abyśmy się czuli stróżami jedni drugich.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 24 stycznia 2023 r., we wspomnienie św. Franciszka Salezego.

FRANCISZEK


[1] Enc. Deus caritas est, 31.
[2] List apost. Totum amoris est (28 grudnia 2022 r.).
[3] List apost. Sabaudiae gemma, w 400. rocznicę urodzin św. Franciszka Salezego, doktora Kościoła (29 stycznia 1967 r.).
[4] Orędzie na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2022 r.).
[5] Por. enc. Fratelli tutti (3 października 2020 r.), 201.
[6] Por. Orędzie na 56. Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2023 r.

***

Słów kilka...

Niech bądze pòchwôlony Jezës Christus.

Pochodzę ze Skierniewic –to nieduże miasteczko w woj. Łódzkim. Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mi przez większość życia. Po zakończeniu liceum poszedłem na łowicką pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Tam dowiedziałem się kim są Zmartwychwstańcy, że to - jak mawiał sługa Boży o.Paweł Smolikowski CR - „osoby, które w namiętnościach swojego wieku straciły wiarę i obyczaj chrześcijański ale nawróciły się i tym doświadczeniem chcą dzielić się z innymi”. W jednej chwili pojawiło się we mnie pragnienie bycia Zmartwychwstańcem. Tak doświadczyłem Boga, który mnie widzi, słyszy i kocha bezinteresownie.

Rozpocząłem formację zakonną, najpierw rok nowicjatu w Mszanie Górnej, a następnie sześć lat seminarium w Krakowie. 27 maja 2023 roku przyjąłem sakrament święceń prezbiteratu. Wtedy też ojciec Prowincjał wręczył mi dekret kierujący mnie do posługi w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej.

Tutaj u Was na Kaszubach rozpoczynam kolejny etap swojego życia. Bardzo się cieszę na ten czas, chociaż mam również obawy jak sprostam nowym obowiązkom. Dłuższy czas modliłem się w intencji pierwszych parafian do których zostanę posłany dlatego jestem pełen nadziei, że będę mógł dzielić się z Wami swoimi talentami a przede wszystkim sprawować sakramenty. Proszę pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach. Dziękuję i do ùzdrzeniô :)

                                                                                                      Michał Michalski CR

***

Czcigodni Księża Proboszczowie, Duszpasterze i Nauczyciele Religii,  Rodzice i Uczniowie

Kierując się dobrem nauczania religii w naszej Archidiecezji, zarówno jakością prowadzonych zajęć, jak i względami prawnymi, dnia 19 stycznia 2010 roku na terenie Archidiecezji Gdańskiej został wprowadzony Indeks Katechizacji, który „jest wewnętrznym dokumentem kościelnym, potwierdzającym uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii. Stanowi świadectwo świadomego wyboru nauki religii przez rodziców i ucznia. Każdy uczeń – posiadacz Indeksu – będzie się nim legitymował wobec władz kościelnych w ramach czynności duszpasterskich, wymagających poświadczenia udziału w katechizacji szkolnej. Chodzi zwłaszcza o przygotowanie do przyjęcia sakramentów i sytuację ubiegania się o funkcję rodzica chrzestnego”. (Zn. akt. IV F/9/2010)

Po trzynastu latach dostrzegamy, że sytuacja w sferze nauczania religii ulega niepokojącym zmianom. Choć nie brakuje wartościowych działań nauczycieli religii oraz wspaniałych osiągnięć ich uczniów, to w podejściu coraz większej liczby osób katecheza szkolna dostrzegalnie traci na znaczeniu. Ten stan odsłania poziom wiary i praktyk religijnych w naszym społeczeństwie. Bywa tak, że i sami katecheci tracą poczucie sensu swojej pracy albo sensu obecności nauczania religii w szkole. Powtarzane są wtedy slogany środowisk laickich o tym, że katecheza powinna zostać usunięta ze szkół. Twierdzą tak nawet niektórzy księża. Nasuwa się pytanie: Kto będzie głosił Ewangelię tym uczniom, którzy do Kościoła już nie przychodzą? Czy rezygnacja jest chrześcijańską odpowiedzią na trud i przeciwności napotykane w katechizacji? Chrystus nie obiecywał, że misja nauczania będzie łatwa, wręcz przeciwnie. Jeśli jest trudna, to też szczególnie przez Niego błogosławiona i wspierana.

Stajemy dziś wobec palącego wyzwania do jeszcze gorliwszego nauczania religii, do merytorycznego przekazu prawd wiary tak w rodzinach, w parafiach, jak i na poziomie nauczania szkolnego. W tym miejscu dziękuję Księżom, Nauczycielom zakonnym i świeckim za ich wysiłki i poświęcenie w aktualnych okolicznościach.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że obok katechizowania ku relacyjności, gdzie na pierwszym miejscu jest zawsze człowiek, ważnym zagadnieniem nauczania religii jest aspekt prawny. Wyrazem tego jest właśnie Indeks Katechizacji, potrzebny chociażby w świetle przepisów o danych osobowych, jak również przy okazji działań duszpasterskich.

Warunkiem skuteczności tego dokumentu jest egzekwowanie go na każdym etapie życia religijnego osoby katechizowanej, tak w środowisku szkolnym, jak i parafialnym (katecheza sakramentalna, biuro parafialne, wizyta duszpasterska). Upragnione efekty zapewne będą widoczne dopiero po dłuższym czasie.

Ujednolicenie naszego podejścia jest konieczne dla spójnego działania we wszystkich parafiach. Umożliwi to właściwe odniesienie do uczniów regularnie uczęszczających na lekcje religii, a także tych, którzy zapisują się tylko ze względu na przygotowanie sakramentalne. Weryfikacja Indeksu pozwoli dobrać odpowiednie wymagania, zależne od poziomu katechizacji.

Jednakowe podejście do Indeksów katechizacji powinno dać poczucie poważniejszego traktowania przedmiotu religii i nakłonić do głębszego przemyślenia kwestii wypisywania się. W jakimś stopniu powinno również uchronić od nieuczciwości w procesie przygotowania do sakramentów, np. od wybierania parafii z mniejszymi wymaganiami (bez wglądu w życie religijne i katechizację kandydata). Mamy sygnały, że takie działania budzą w innych kandydatach poczucie niesprawiedliwości w Kościele: „Skoro nie trzeba się starać, to po co to robić?”. To wpływa negatywnie na całkowite podejście do wiary młodego człowieka.

Oczywiście Indeks katechizacji nie jest „lekarstwem na wszystko”, ale jednym z narzędzi pozytywnej weryfikacji katechizacji naszych wiernych. Z pewnością okazanie go duszpasterzowi jest zawsze powodem do spotkania, rozmowy i zadania sobie ważnych pytań.

Dlatego proszę wszystkich Księży Proboszczów o zaopatrzenie dzieci i młodzieży w swojej parafii w Indeks Katechizacji. Nauczycieli religii proszę o pomoc w dystrybucji i późniejszym uzupełnianiu Indeksu, a Rodziców i uczniów o rzetelność w jego użytkowaniu.

Praktyczne zastosowanie Indeksu jest opisane na jego okładce. Informacje o sposobie nabywania i dystrybucji można uzyskać w Wydziale Katechetycznym. Na trud głoszenia Ewangelii w środowiskach parafialnych i szkolnych z serca błogosławię

                                                                                                                                                                                   /-/ Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański

 

 

 

 

***

 

 

 ***

 

  

 

 


Drukuj   E-mail

Wsparcie Kościoła

Możesz wesprzeć nasz Kościół i Wspólnotę poprzez: modlitwę o pomyślne prace budowlane, wsparcie finansowe do puszek,
darowizny na rzecz remontu kościoła, tzw. darowizna na cele kultu religijnego.

Ofiary można przekazać na konto:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Wejherowska 1

84-110 Krokowa

Numer konta bankowego:

92 8349 0002 0009 7749 2000 0010 

Bóg zapłać…

ks. Sebastian Habowski CR