OGŁOSZENIA PARAFIALNE

X NIEDZIELA ZWYKŁA

9. 06. 2024 r.

Dziś niedziela gospodarcza, dziękujemy za złożone ofiary na inwestycje parafialne. Obecnie zostały przekazane do renowacji obrazy z prezbiterium św. Wojciecha i św. Piusa X. Prace konserwatorskie potrwają do 15 października b.r.

Przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe po wieczornych Mszach św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Serdeczne podziękowania przekazujemy Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Prymicji ks. Szymona Minkowskiego CR.

Msza św. dziękczynną na zakończenie swojej posługi w Krokowej ks. Sebastian Habowski CR odprawi w niedzielę, 23 czerwca o godz. 10:30.

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu:

  • we wtorek, 11czerwca – wspomnienie św. Barnaby, apostoła.
  • w środę, 12 czerwca – wspomnienie bł. Mariana Góreckiego, Bronisława Komorowskiego, kmdr. Ppor. Władysława Miegonia, Franciszka Rogaczewskiego, s. Alicji Kotowskiej CR, i Towarzyszy.
  • w czwartek, 13 czerwca – wspomnienie św. Antoniego z Padwy. Dzień Fatimski. Zapraszamy na procesję różańcową po Mszy św. wieczornej.
  • w piątek, 14 czerwca – wspomnienie bł. Michała Kozala.

W przedsionku kościoła dostępna jest prasa katolicka: Gość Niedzielny, Biuletyn Parafialny i Dobre Nowiny.

Serdeczne podziękowania dla osób, które dbają o dekorację i porządek w naszym kościele.

Zaproszenie na rekolekcje wakacyjne „Więcej niż Zwycięstwo”, 18-21 lipca 2024 w Bytonia. Szczegóły na plakacie i ulotkach w kruchcie kościoła.

                                                                                                                                                                                                            ks. prob. Sebastian Habowski CR

***

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
  4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                                                                                                 Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych 

                                                                                                                                                                                                Stegna, 23 maja 2024 r

***

 

 ***

***

Szkolne nauczanie religii w perspektywie europejskiej

 

***

Oświadczenie Przewodniczącego KEP w kwestii aborcji

***

 

 

 

 ***

 

Słów kilka...

Niech bądze pòchwôlony Jezës Christus.

Pochodzę ze Skierniewic –to nieduże miasteczko w woj. Łódzkim. Myśl o kapłaństwie towarzyszyła mi przez większość życia. Po zakończeniu liceum poszedłem na łowicką pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Tam dowiedziałem się kim są Zmartwychwstańcy, że to - jak mawiał sługa Boży o.Paweł Smolikowski CR - „osoby, które w namiętnościach swojego wieku straciły wiarę i obyczaj chrześcijański ale nawróciły się i tym doświadczeniem chcą dzielić się z innymi”. W jednej chwili pojawiło się we mnie pragnienie bycia Zmartwychwstańcem. Tak doświadczyłem Boga, który mnie widzi, słyszy i kocha bezinteresownie.

Rozpocząłem formację zakonną, najpierw rok nowicjatu w Mszanie Górnej, a następnie sześć lat seminarium w Krakowie. 27 maja 2023 roku przyjąłem sakrament święceń prezbiteratu. Wtedy też ojciec Prowincjał wręczył mi dekret kierujący mnie do posługi w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej.

Tutaj u Was na Kaszubach rozpoczynam kolejny etap swojego życia. Bardzo się cieszę na ten czas, chociaż mam również obawy jak sprostam nowym obowiązkom. Dłuższy czas modliłem się w intencji pierwszych parafian do których zostanę posłany dlatego jestem pełen nadziei, że będę mógł dzielić się z Wami swoimi talentami a przede wszystkim sprawować sakramenty. Proszę pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach. Dziękuję i do ùzdrzeniô :)

                                                                                                      Michał Michalski CR

***

Czcigodni Księża Proboszczowie, Duszpasterze i Nauczyciele Religii,  Rodzice i Uczniowie

Kierując się dobrem nauczania religii w naszej Archidiecezji, zarówno jakością prowadzonych zajęć, jak i względami prawnymi, dnia 19 stycznia 2010 roku na terenie Archidiecezji Gdańskiej został wprowadzony Indeks Katechizacji, który „jest wewnętrznym dokumentem kościelnym, potwierdzającym uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii. Stanowi świadectwo świadomego wyboru nauki religii przez rodziców i ucznia. Każdy uczeń – posiadacz Indeksu – będzie się nim legitymował wobec władz kościelnych w ramach czynności duszpasterskich, wymagających poświadczenia udziału w katechizacji szkolnej. Chodzi zwłaszcza o przygotowanie do przyjęcia sakramentów i sytuację ubiegania się o funkcję rodzica chrzestnego”. (Zn. akt. IV F/9/2010)

Po trzynastu latach dostrzegamy, że sytuacja w sferze nauczania religii ulega niepokojącym zmianom. Choć nie brakuje wartościowych działań nauczycieli religii oraz wspaniałych osiągnięć ich uczniów, to w podejściu coraz większej liczby osób katecheza szkolna dostrzegalnie traci na znaczeniu. Ten stan odsłania poziom wiary i praktyk religijnych w naszym społeczeństwie. Bywa tak, że i sami katecheci tracą poczucie sensu swojej pracy albo sensu obecności nauczania religii w szkole. Powtarzane są wtedy slogany środowisk laickich o tym, że katecheza powinna zostać usunięta ze szkół. Twierdzą tak nawet niektórzy księża. Nasuwa się pytanie: Kto będzie głosił Ewangelię tym uczniom, którzy do Kościoła już nie przychodzą? Czy rezygnacja jest chrześcijańską odpowiedzią na trud i przeciwności napotykane w katechizacji? Chrystus nie obiecywał, że misja nauczania będzie łatwa, wręcz przeciwnie. Jeśli jest trudna, to też szczególnie przez Niego błogosławiona i wspierana.

Stajemy dziś wobec palącego wyzwania do jeszcze gorliwszego nauczania religii, do merytorycznego przekazu prawd wiary tak w rodzinach, w parafiach, jak i na poziomie nauczania szkolnego. W tym miejscu dziękuję Księżom, Nauczycielom zakonnym i świeckim za ich wysiłki i poświęcenie w aktualnych okolicznościach.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że obok katechizowania ku relacyjności, gdzie na pierwszym miejscu jest zawsze człowiek, ważnym zagadnieniem nauczania religii jest aspekt prawny. Wyrazem tego jest właśnie Indeks Katechizacji, potrzebny chociażby w świetle przepisów o danych osobowych, jak również przy okazji działań duszpasterskich.

Warunkiem skuteczności tego dokumentu jest egzekwowanie go na każdym etapie życia religijnego osoby katechizowanej, tak w środowisku szkolnym, jak i parafialnym (katecheza sakramentalna, biuro parafialne, wizyta duszpasterska). Upragnione efekty zapewne będą widoczne dopiero po dłuższym czasie.

Ujednolicenie naszego podejścia jest konieczne dla spójnego działania we wszystkich parafiach. Umożliwi to właściwe odniesienie do uczniów regularnie uczęszczających na lekcje religii, a także tych, którzy zapisują się tylko ze względu na przygotowanie sakramentalne. Weryfikacja Indeksu pozwoli dobrać odpowiednie wymagania, zależne od poziomu katechizacji.

Jednakowe podejście do Indeksów katechizacji powinno dać poczucie poważniejszego traktowania przedmiotu religii i nakłonić do głębszego przemyślenia kwestii wypisywania się. W jakimś stopniu powinno również uchronić od nieuczciwości w procesie przygotowania do sakramentów, np. od wybierania parafii z mniejszymi wymaganiami (bez wglądu w życie religijne i katechizację kandydata). Mamy sygnały, że takie działania budzą w innych kandydatach poczucie niesprawiedliwości w Kościele: „Skoro nie trzeba się starać, to po co to robić?”. To wpływa negatywnie na całkowite podejście do wiary młodego człowieka.

Oczywiście Indeks katechizacji nie jest „lekarstwem na wszystko”, ale jednym z narzędzi pozytywnej weryfikacji katechizacji naszych wiernych. Z pewnością okazanie go duszpasterzowi jest zawsze powodem do spotkania, rozmowy i zadania sobie ważnych pytań.

Dlatego proszę wszystkich Księży Proboszczów o zaopatrzenie dzieci i młodzieży w swojej parafii w Indeks Katechizacji. Nauczycieli religii proszę o pomoc w dystrybucji i późniejszym uzupełnianiu Indeksu, a Rodziców i uczniów o rzetelność w jego użytkowaniu.

Praktyczne zastosowanie Indeksu jest opisane na jego okładce. Informacje o sposobie nabywania i dystrybucji można uzyskać w Wydziale Katechetycznym. Na trud głoszenia Ewangelii w środowiskach parafialnych i szkolnych z serca błogosławię

                                                                                                                                                                                   /-/ Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański

 

***

 

 

 ***

 

  

 

 

Wsparcie Kościoła

Możesz wesprzeć nasz Kościół i Wspólnotę poprzez: modlitwę o pomyślne prace budowlane, wsparcie finansowe do puszek,
darowizny na rzecz remontu kościoła, tzw. darowizna na cele kultu religijnego.

Ofiary można przekazać na konto:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Wejherowska 1

84-110 Krokowa

Numer konta bankowego:

92 8349 0002 0009 7749 2000 0010 

Bóg zapłać…

ks. Sebastian Habowski CR