Remont Kościoła

 

Gmina Krokowa wraz z partnerami: Fundacją „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, Opactwem Sióstr Benedyktynek, Parafią Pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu, Parafią Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej zrealizowała projekt pn.: „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” 

Na powyższe zadanie Gmina Krokowa otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej 08. Konwersacja, działanie 08.03. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Całkowity koszt projektu: 6 912 906,46 zł, dofinansowanie 4 035 471,82 zł

W ramach projektu   wykonano prace adaptacyjno – konserwatorskie w 4 obiektach zabytkowych w celu dostosowania ich do ruchu turystycznego:

1)      Klasztor Benedyktynek w Żarnowcu,

2)      Kościół Pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu,

3)      Kościół Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej,

4)      Zespół Pałacowo – Parkowy w Krokowej

Ponadto   wykonano:

1)      Budowę parkingu na 40 miejsc w miejscowościach Żarnowiec w sąsiedztwie Zespołu Kościelno – Klasztornego,

2)      Przebudowę  terenu zlokalizowanego pomiędzy Zespołem Pałacowo – Parkowym, a Kościołem Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej

Projekt zakładał również montaż w miejscowości Krokowa 1 infomatu turystycznego oraz montaż tablic informacyjnych w pozostałych lokalizacjach. Na terenie Klasztoru Benedyktynek zamontowano   6 pulpitów multimedialnych umożliwiających obejrzenie wszystkich skatalogowanych zbiorów skarbca.

 


Drukuj   E-mail

Wsparcie Kościoła

Możesz wesprzeć nasz Kościół i Wspólnotę poprzez: modlitwę o pomyślne prace budowlane, wsparcie finansowe do puszek,
darowizny na rzecz remontu kościoła, tzw. darowizna na cele kultu religijnego.

Ofiary można przekazać na konto:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Wejherowska 1

84-110 Krokowa

Numer konta bankowego:

92 8349 0002 0009 7749 2000 0010 

Bóg zapłać…

ks. Sebastian Habowski CR