INFO:

ul.Wejherowska 1 ,
84-110 Krokowa

 • św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II

  Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
 • Ojciec Święty Franciszek

  Ojciec Święty Franciszek

  Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania[...], jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
 • św. Matka Teresa z Kalkuty

  św. Matka Teresa z Kalkuty

  Cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy potrafili docierać do dusz. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, lecz to, co mówi Bóg do nas i przez nas.
 • św. Siostra Faustyna Kowalska

  św. Siostra Faustyna Kowalska

  Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Grupy parafialne

Wspólnota Modlitewna „Barka”

Wspólnota Modlitwy „Barka”, to grupa ludzi, którzy zobowiązali się do modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tej intencji codziennie modlą się rozważając tajemnice różańcowe,a w każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykają się na Mszy św., adoracji oraz spotkaniu formacyjnym. 

 Bracia Zewnętrzni

Bracia Zewnętrzni Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa duchowo są związani z powstałą w XIX wieku wspólnotą zakonną. Jego świeccy członkowie dążą do uświęcenia przez życie Tajemnicą Paschalną i starają się być ewangelicznym zaczynem, przemieniającym świat.
Bracia wspierają potrzebujących radą i konkretną pomocą. W miejscu pracy zwalczają nieuczciwość, brak szacunku do człowieka, są apostołami trzeźwości. W pracy apostolskiej szerzą szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

 Schola dziecięca 

Schola to dzieci i młodzież, która naśladuje chóry anielskie. Pragną swoim talentem i śpiewem ubogacać liturgię.

 Żywy Różaniec

Jedną z najstarszych grup naszej parafii jest Koło Żywego Różańca. Ta wspólnota to wielki dar dla parafii, gdyż jest to grupa ludzi, która codziennie modli się i wyprasza potrzebne łaski dla parafii, dla naszych rodzin, dla Kościoła i świata. Wspólnota działająca przy naszym kościele, spotyka się w pierwszą sobotę miesiąca na modlitwie Różańcowej i Mszy św. oraz raz w miesiącu w małych grupach.

 Żywy Różaniec Dzieci

Wspólnota składa się z jednej róży mieszanej dziewczynek i chłopców, którzy w dążeniu do świętości starają się naśladować Maryję – Matkę Jezusa. Intencje do modlitwy są bardzo szerokie i wyrażają naszą troskę o Kościół, wiarę w rodzinach, o potrzebujących. Specjalną opieką modlitewną obejmujemy naszych kapłanów. Jeśli lubisz modlić się na różańcu i chcesz w ten sposób pomagać Matce Bożej, dołącz do nas. Pan Jezus powiedział w Ewangelii: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”.

 Służba Liturgiczna Ołtarza

Służba Liturgiczna Ołtarza – czyli ministranci i ministrantki, to grupa, dzieci i młodzieży, która poprzez swoją służbę przy ołtarzu służy Panu Bogu i ludowi wiernemu. Zbiórki odbywają się według ustalonego wcześniej porządku.

 Koło misyjne

Koło Misyjne działa w naszej Parafii od 2007 r., aktualnie liczy około 15 aktywnych członków (uczniów klas III-VI SP Krokowa) biorących regularny udział w akcjach i spotkaniach. Działalność Koła wynika z  misyjnej natury Kościoła. Każdy wierzący jest odpowiedzialny za misję głoszenia Chrystusa. 
W sposób szczególny czynią to misjonarze i misjonarki. Odpowiedzialność za ich posługę spada na wszystkich, nawet na tych, którzy nigdy na misjach nie będą z różnych powodów. Poprzez pomoc materialną i duchową Kościół łączy się z tymi, którzy idąc za głosem swego powołania udali się na misje. Budzenie zainteresowania misjami i to od najmłodszych lat wynika z potrzeby więzi z tymi, którzy to dzieło kontynuują.

 Miłośnicy Pisma Świętego

Miłośnicy Pisma Świętego podczas spotkań podejmują rozmowy o Biblii, stawiają pytania i szukają na nie odpowiedzi. Pismo Święte zawsze jest szczególnym zaproszeniem do spotkania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, który z Miłością zwraca się ku człowiekowi… tak więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć obecności Boga.

 Marianki

To wspólnota dziewcząt, która podejmuje posługę liturgiczną podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00. Uczestniczy w spotkaniach Różańcowych w drugą Niedzielę miesiąca po Mszy św. W organizację spotkań włączają się rodzice.Dziewczęta z tej wspólnoty noszą medaliki Matki Bożej Niepokalanej. Pragną nieustannie wzrastać w posłuszeństwie Jezusowi, Maryi, Rodzicom i Kościołowi, a w nim Pasterzom. Swoje życie opierają na Ewangelii, codziennej modlitwie, gorliwym życiu sakramentalnym i służbie bliźnim. Odkrywają piękno Bożej miłości i radości chrześcijańskiej we wspólnocie. Poznają Pana Boga także przez piękno przyrody.Pamiętają o modlitwie za duszpasterzy.

 Młodzież Zmartwychwstańcza

Młodzież Zmartwychwstańcza tworzy wspólnotę chrześcijańską, w której wszyscy mogą doświadczać nadziei, radości i pokoju Chrystusa Zmartwychwstałego. To w niej uczy się żyć dynamiką Paschalną umierać dla grzechu i powstawać do życia w łasce Bożej oraz przeżywać radość we wspólnocie z Chrystusem Zmartwychwstałym oraz braćmi i siostrami. Otwarci na wyzwania, jakie stawia imwspółczesny świat i konkretny człowiek,pragną być apostołami miłości i miłosierdzia wobec bliźnich, towarzysząc im w ich codzienności, ukazując prawdziwy sens i cel życia ludzkiego, zapraszając do naszej wspólnoty, by tutaj odkrywali piękno i bogactwo Kościoła, który przygarnia wszystkie swoje dzieci z miłości i stawia konkretne zadania.Wspólnie przeżywają Mszę św. wieczorną i spotkanie w 1 i 3 wtorek miesiąca oraz różnego rodzaju spotkania integracyjne.