INFO:

ul.Wejherowska 1 ,
84-110 Krokowa

 • św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II

  Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
 • Ojciec Święty Franciszek

  Ojciec Święty Franciszek

  Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania[...], jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
 • św. Matka Teresa z Kalkuty

  św. Matka Teresa z Kalkuty

  Cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy potrafili docierać do dusz. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, lecz to, co mówi Bóg do nas i przez nas.
 • św. Siostra Faustyna Kowalska

  św. Siostra Faustyna Kowalska

  Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zmartwychwstańcy

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, pot. zmartwychwstańcy (dawniej rezurekcjoniści), Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi (CR) – międzynarodowa męska wspólnota zakonna, złożona z księży, braci zakonnych i stałych diakonów, którzy posługują Ludowi Bożemu. W 1832 Adam Mickiewicz z Bogdanem Jańskim zorganizowali miejsce spotkań dla polskiej emigracji i intelektualistów francuskich; w dwa lata później założyciel Zgromadzenia przeżył nawrócenie i erygował Stowarzyszenie Braci Zjednoczonych spotkaniu, a w 1835 Bractwo Służby Narodowej. 17 lutego 1836 prace zaowocowały utworzeniem wspólnoty, która poprzez pokutę, modlitwę, kierownictwo duchowe i głoszenie Misterium Paschalnego w ramach wspólnot parafialnych ma przeciwdziałać wpływom pogańskim i propagowanie wychowania chrześcijańskiego. W niedzielę wielkanocną, 27 marca 1842 r., złożone zostały pierwsze śluby zakonne w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie, a pierwsza Reguła została napisana w Wielkim Poście 1842 roku i stała się podstawą życia Wspólnoty i osobistego uświęcenia. Po śmierci B. Jasińskiego jego dzieło kontynuowali ks. P. Semeneko i ks. H. Kajsiewicz doprowadzając do zatwierdzenia konstytucji zgromadzenia 1860. W Polsce zgromadzenie działa od 1880 r. Stolica Apostolska zatwierdziła działalność wspólnoty 10 marca 1888 r. Ks. P. Semeneko był pierwszym przełożonym generalnym zakonu, kolejnymi generałami zakonu Zmartwychwstańców byli:

o. Piotr Semenenko CR (1842-1845),(1873-1886)
o. Hieronim Kajsiewicz CR (1845-1848), (1854-1873)
o. Józef Hube CR (1848-1854)
o. Walerian Przewłocki CR (1886-1895)
o. Paweł Smolikowski CR (1895-1905)
o. Jan Kasprzycki CR (1905-1920)
o. Władysław Zapała CR (1920-1926)
o. Jakub Jagałła CR (1926-1932)
o. Michael Jaglowicz CR (1932-1943)
o. Władysław Kwiatkowski CR (1943-1947)
o. John Mix CR (1947-1959)
o. Alphons Eicheldinger CR (1959-1965)
o. Hubert Gehl CR (1965-1969)
o. Józef Obuchowski CR (1969-1975)
o. Tadeusz Kaszuba CR (1975-1981)
o. Robert Kurtz CR (1981-1993)
o. Sutherland MacDonald CR (1993-2005)
o. Norbert Raszeja CR (2005-2011)

o. Bernard Hylla CR (od 2011 roku)

Patronką zgromadzenia jest Maryja, Matka Boża i św. Kajetan z Thieny. Celem Zgromadzenia jest rechrystianizacja Europy i stworzenie chrześcijańskiego systemu społecznego i odrodzenia społeczeństwa, a przede wszystkim uświadamianie sobie i innym potrzeby osobistego „zmartwychwstania” i wspomagania społeczeństwa w tym samym dążeniu. Zmartwychwstańcy zajmują się przede wszystkim pracą w parafiach oraz wychowaniem, pod hasłem Prawdą i Miłością. Propagują osiągnięcie tych celów przez dynamiczne przeżywanie osobistych nawróceń trwających całe życie. Zmartwychwstańcy prowadzą działalność misyjną, seminaria, wspólnoty, wydawnictwa, internaty i bursy akademickie. Prowadzą swą misję w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i w Australii.

Więcej na temat zgromadzenia można poczytać na stronie http://www.zmartwychwstancy.pl