INFO:

ul.Wejherowska 1 ,
84-110 Krokowa

 • św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II

  Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.
 • Ojciec Święty Franciszek

  Ojciec Święty Franciszek

  Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania[...], jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
 • św. Matka Teresa z Kalkuty

  św. Matka Teresa z Kalkuty

  Cisza daje nam nowe spojrzenie na wszystko. Potrzebujemy ciszy, abyśmy potrafili docierać do dusz. Podstawową sprawą jest nie to, co my mówimy, lecz to, co mówi Bóg do nas i przez nas.
 • św. Siostra Faustyna Kowalska

  św. Siostra Faustyna Kowalska

  Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym, niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Historia Kościoła

Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej sięga swymi początkami końca XIII wieku. 01 czerwca 1300 r. biskup włocławski – Bartłomiej Parniewski zalecił wybudować kościół w Krokowej. Kościół zbudował Jan Piotr Krockowski, któremu nadano tytuł Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Był to mały drewniany kościółek kryty gontami. Powstała wtedy parafia, do której należały wioski: Krokowa, Goszczyno, Jeldzino, Glinki, Warszkowo, Parszczyce, Minkowice, Sławoszyno i Sulicice.

W 1498 r. Hrabia Wawrzyniec Krockowski zbudował nowy kościół na miejsce dotychczasowego. Nowy kościół był z kamienia, z wieżą krytą gontami. Bolesną datą dla kościoła krokowskiego był rok 1572. Reinhold von Krockow wróciwszy z Francji wraz z całym dworem przeszedł na luteranizm. Kościół w Krokowej zamieniono na zbór protestancki. Starania o odzyskanie kościoła były bezskuteczne. W roku 1833 rozpoczęto budowę obecnego kościoła. Budowa trwała od 09 czerwca 1833 r. do 12 maja 1850 r. Kościół zbudowano w formie krzyża. Tytuł nadano teraz Św. Krzyża. Do kościoła od strony wschodniej dobudowano mauzoleum, w którego podziemiach chowano zmarłych z rodziny Krockowów (obecna zakrystia). Kościół jest w stylu neogotyckim, posiada dwie płasko zakończone wieże. Wysokość kościoła od posadzki do sufitu – 11 metrów, długość – 21 metrów, szerokość – 12 metrów.
Przez te wszystkie wieki katolicy w liczbie ok. 1800 uczęszczali na Mszę Św. do Żarnowca. W czasie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945 kościół obecny należał do protestantów. W 1945 r. ewangelicy opuszczają Krokowę. Kościół przez cały rok jest plądrowany przez różne czarne elementy. Rozebrano i wyniesiono organy. W 1946 r. zawiązuje się w Krokowej komitet zajmujący się restytucją kościoła. Kościół wraca w ręce licznej rzeszy katolików. 04.06.1946 r. kościół otrzymuje swój dawny tytuł – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Poświęcenia dokonał Ks. Dziekan Feliks Fischoeder z Pucka. Po 350 latach w kościele krokowskim odprawiono Mszę Św. w języku łacińskim. Pierwszym duszpasterzem został Ks. A. Kreft – proboszcz z Żarnowca. 15.X.1947 r. w Krokowej tworzy się samodzielna parafia, której duszpasterzem został Ks. Władysław Kaszczyc. Wówczas do parafii należą wioski: Krokowa, Goszczyno, Łętowice, Szary Dwór, Zielona, Parszczyce, Karwieńskie Błota, Sławoszyno, Minkowice, Lisewo, Karlikowo, Świecino, Myśliwka, Glinki, Jeldzino, Sławoszynko. Parafia liczyła 1430 dusz.
04.VIII.1948 r. powstała propozycja, aby parafię powierzyć Księżom ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. 01.IX.1949 r. – Ks. Mgr Władysław Piaskowski – zmartwychwstaniec (CR), jako pierwszy proboszcz obejmuje parafię. W 1951 roku ołtarz główny otrzymuje obraz Św. Katarzyny Aleksandryjskiej malarza Willy Sieberta. W 1953 r. zrobiono nowe, obecne okna. W latach 1954 – 1956 – wykonanie przez Willy Sieberta malowideł ściennych oraz poświęcenie obrazów: Św. Piusa X i Św. Wojciecha, malowanych przez tego samego artystę. W następnych latach zmieniono dachówkę na dachu, przeprowadzono generalny remont organów i mauzoleum zamieniono na obszerną zakrystię. W podziemiach zakrystii są do chwili obecnej trumny z czasów, gdy chowano tam zmarłych Krockowów. W latach 1970 – 1977 zbudowano ołtarz, ambonkę, konfesjonały, ławki, organy, zmieniono tynk na suficie i ułożono chodnik dookoła kościoła. W 1977 r. zbudowano przedsionek kościoła – tzw. kruchtę.